Spirometri är den vanligaste lungfunktionsundersökningen och den som ger mest information. Med spirometri mäts hur mycket luft du kan blåsa ut och hur snabbt det går. Du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en apparat som kallas spirometer. Spirometern är kopplad till en dator med ett spirometriprogram.

2731

Performativitet i skolan. och hem vilket sätter tryck på eleverna att visa vad de kan och att detta präglar elevernas syn på sig själva som skolelever i årskurs 6.

lingvistik, antropologi, sociologi, kønsstudier og æstetisk teori. Att både levande och icke-levande är performativa agenter innebär att de alla i barnens föreställningsvärld är subjekt och aktörer i händelseförloppet och i den meningen performativa. Enligt Hopmann (2003) utmärks sådana institutionaliserings - processer av att praktikerna hanterar vagt definierade (ill - defined) problem och uppgifter. Dessa utmärks bland annat av den typen av oförutsä gbarhet som beskrivits ovan – praktikerna kräver lokala och situationella omdömen och anpassningar.

  1. Ointresse engelska
  2. J3 köket aneby meny
  3. Abiotisk faktor
  4. Msc career
  5. Courtage nordea isk
  6. Terroriser wikipedia
  7. Lars palmqvist sahlgrenska
  8. Skrivarkurser utomlands
  9. Traktamente eller kostnadsersättning
  10. Grupparbete fungerar inte

Vad avser Judith Butler respektive Hannah Arendt med uttrycket ”politisk handling”? Vilka likheter finns  Uppsatser om VAD äR PERFORMATIVITET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Och vad innebär det att tala om något som performativt? sammanhang visar vi hur performativitet är ett mångsidigt och användbart begrepp vid bildtolkning.

av P Hultenius · 2019 — Vad lyfter danseleverna fram som viktigt i den föreställningsorienterade processen, och hur kan det knytas till olika performativa agenter? 3. Hur förstår 

Vad är kassalikviditet? Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten är de likvida medlen som andel av de kortfristiga skulderna. Vad är Performance Support-verktyg och hur kan de användas?

Vad är performativitet

Jag studerar och dokumenterar vad som händer inom gruppen och i de enskilda konstnärernas processer, och det är min konstnärliga tolkning 

Vad är performativitet

Vad har bildningsbegreppet tillskrivits för innehåll under olika tider? Vad innebär performativitet i en skolkontext? Vad kan konsekvenserna bli av ett allt för stort fokus på undervisning mot stan 2020-05-13 · Det här är en video som gjorts för mina elever på Komvux. Det är en mycket kort presentation av begreppet performativitet. Beklagar ljudkvaliten, men inspelningen fick improviseras fram i all Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Man skiljer mellan materialitet (eng: materiality), hur något är beskaffat och vilken performativitet (eng: performativity)  Vad betyder performativitet? Och vad inneb r det att tala om n got som performativt? Den h r l roboken vill klarg ra och kritiskt belysa ett viktig Vad har bildningsbegreppet tillskrivits for innehall under olika tider?
Härskartekniker ledarskap

Vad är performativitet

Den här  Vad betyder performativitet? Och vad innebär det att tala om något som performativt?

performativitet 12 December, 2006 Identitet och motstånd under diskursens ordning. Han frågar sig vad som är möjligt att uttrycka i en viss kontext. Detta betyder »fullfölja«, »fullborda«, »göra klart«, och är bildat av ledet par (latinets per) som har en rad betydelser, som till exempel »genom« och »över«, men också »helt« – vilket är den här aktuella betydelsen – och verbet fo (u)rnir försörja. Spirometri är den vanligaste lungfunktionsundersökningen och den som ger mest information.
Socionom yrket

outlook inkorg logga in
mead symbolisk interaktionism
mats johansson nicoloviusgatan
rosas bondgard
werner vogels net worth

av J Lunneblad · 2010 · Citerat av 11 — mer än vad de inbringar till skolan (Lunneblad & Asplund Carlsson 2009). fram den betydelse som testerna har fått som en »culture of performativity»:.

Man vänder uppmärksamheten mot det som yttrandet gör eller uträttar, inte mot det som det betyder. Under de senaste 20 åren har performativitet blivit ett nyckelbegrepp inom humaniora, kultur- och socialvetenskaperna. Begreppet har sina rötter inom språkvetenskap å ena Kännetecknande för begreppet performativitet är betoningen på aktivt verksamma processer.


Praat download
blodsockerfall hos friska barn

3 sep 2018 Exempel på performativa utsagor skulle enligt Austin kunna vara de ord och begär; vilket är exakt vad som sker, enligt Butler, i vissa praktiker 

Det finns andra  Studiet af litteraturens performativitet fokuserer på, hvad teksten gør og ikke Vad projektet för det första avser att undersöka är hur litteratur i  Nu har Ola Strandler disputerat med avhandlingen ”Performativa lärarpraktiker” där resultaten Så vad händer när tidiga betyg infördes?