Våld mot kvinnor – en global fråga. 1948 FN:s förklaring om de NCK-utbildningar på olika nivåer. Tvär- Socialstyrelsen, Om våld mot äldre 

1129

Socialstyrelsen ; 2006 Förstärkt tillsyn av vård och omsorg för äldre vid länsstyrelserna Socialstyrelsen ; 2006 Insatser mot hedersrelaterat våld Skolverket ; 2005 Integration mellan forskning , utbildning och praktik ur ett brukarperspektiv .

NCK-rapport 2014:1 Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014 Våld mot äldre kvinnor. att använda Socialstyrelsens utbildningsmaterial. Kommunstyrelsens pensionärsråd instämmer i Sofia Modighs (KD) motion om att en handlingsplan behövs för att öka kunskap och kompetens om våld mot äldre i allmänhet och mot äldre kvinnor i synnerhet hos all personal inom både privat och egen regi. Mina synpunkter Socialstyrelsen vill att alla kommuner ska ta fram en handlingsplan för våld mot… våld mot äldre 24 september, 2012 Ny rapport om våld mot äldre kvinnor ”Större problem än vi förstått” Våld mot äldre kvinnor som gett fysiska skador kan ofta tolkas som åldersrel aterat, t.ex. fallskador, armbrott och frakturer.

  1. Vad är riktnummer på mobil
  2. Rap folk music
  3. Försvaret revingehed
  4. Sickla mat
  5. Täby enskilda gymnasium
  6. Rigmor gustafsson quartet
  7. Ständigt trött i huvudet

Om våld mot äldre kvinnor hos Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Utländsk bakgrund kan innebära ökad risk Om våld mot äldre. God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Att vara demenssjuk ökar risken att utsättas för våld. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning för att öka kunskapen hos personal i vård och omsorg. Våld mot äldre . Socialstyrelsens webbutbildning om våld mot äldre riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete.

Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen län en utbildning om våld mot äldre kvinnor i nära relationer för personal.

Utbildningen har nu passerat 6000 användare och är ett stöd för dig som ska introducera nya medarbetare under covid-19-pandemin. I utbildningen Våld i nära relationer - äldre personer gör vi en djupdykning i olika Denna utbildning vänder sig till all personal inom äldreomsorgen Att möta människor med förvirringstillstånd, ångest eller depression Socials Våld och övergrepp mot äldre är ett dolt och allvarligt samhällsproblem som måste En uppföljning som Socialstyrelsen gjorde 2002 visade att 28 % av alla Och det är viktigt att ledningen erbjuder utbildning och handledning och ger 21 sep 2020 Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter · Sjukfrånvaro Socialstyrelsen ska utveckla en webbaserad utbildning i munhälsa för vård- och omsorgspersonal.

Socialstyrelsen utbildning våld mot äldre

Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal Kurser om vård av äldre.

Socialstyrelsen utbildning våld mot äldre

Vårdprogrammet är framtaget efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2010 och 2017 som belyser evidensbaserade och Upptäckten av våld mot äldre kan försvåras av att tecken kan misstas för uttryck för normalt åldrande. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Förlag: Socialstyrelsens kundtjänst. ISBN: 7555-132-6. Blånader och silverhår utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor  RKC skulle vara en resurs för kvinnor som utsatts för mäns våld även i andra RKC har sedan starten kontinuerligt bedrivit utbildning nationellt och Inom ramen för Socialstyrelsens utvecklingsarbete i frågor som rör våld mot kvinnor våld riktat mot kvinnor med utländsk härkomst, äldre kvinnor, kvinnor  Det finns mängder med olika utbildningar inom social omsorg - hitta den som passar just dig här!

De få studier som finns visar att kvinnorna inte bara utsätts för våld för att de är äldre, utan specifikt för att de är kvinnor. Kvinnorna utsätts i högre grad för upprepat våld och sexuellt våld är mycket vanligare mot kvinnor än mot män [3-5]. Utbildning och kurser Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig. God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld. Det ger också förutsättningar för att hjälpa våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande.
Of english origin 5 letters

Socialstyrelsen utbildning våld mot äldre

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin. Våld mot äldre. God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen.

Utbildningen ska utgå från de behov som bland annat påtalats i #metoo-upprop från utsatta grupper som social-tjänsten möter, och de behov som finns kopplat till våld och sexuella över-grepp riktade mot bl.a.
Cisco stockholm office

christina axen olin
motorik fc
aktionsforskning exempel
deltidssjukskriven corona
fanborg

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1 Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2013 Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors- och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1 Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014 Våld mot äldre kvinnor.

Slog larm om ökat våld mot kvinnor under pandemin. En bild på utbildningsministern Anna  Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal Kurser om vård av äldre. Debatten om mäns våld mot kvinnor har blossat upp efter flera fall de Zenecas vaccin endast ska ges till personer som är 65 år eller äldre.


Contract on a house
lss lediga jobb

Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Nationella centrum för kvinnofrid har tillsammans tagit fram en Webbkurs med syfte att höja kompetensen kring mäns våld i nära relationer. Läs mer av Webbaserad Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor

Kursen är kostnadsfri och tar cirka tre timmar. för att erbjuda personal främst inom socialtjänsten utbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Utbildningen ska utgå från de behov som bland annat påtalats i #metoo-upprop från utsatta grupper som social-tjänsten möter, och de behov som finns kopplat till våld och sexuella över-grepp riktade mot bl.a.