Verket har också erbjudit kommuner och regioner att använda mätningens infrastruktur för egna mätningar. Inkvarteringsstatistik. Inkvarteringsstatistik, SCB.

7941

ser ut att ha stabiliserats runt 5 procentenheter. Källa: SCB (AKU). Statistik från SCB visar att kvinnor är överrepresenterade bland deltidsarbetslösa. 2. Som.

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Temaområde om jämställdhet. Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.

  1. Hur mycket kostar el per manad
  2. Tvafaktorsinloggning
  3. Postadress skatteverket
  4. Specialpedagogik skolverket
  5. Träna multiplikation spel

Målet är att all statistik som relaterar till indi­ vider ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-07-09 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Tabell 2.24 - Sysselsatta föräldrar i åldern 20-64 år med hemmavarande barn efter yngsta barnets ålder och arbetstidens längd.

Lathund om jämställdhet, har utkommit i 15 utgåvor sedan 1984. Producent Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik SE-701 89 Örebro Förfrågningar jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00 Previous publication Fifteen versions of Women and men in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producer

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2019-12-17 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Antal (osäkerhetstal): procent Könsfördelning i procent: procent Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-07-09 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal i 1 000-tal: 1 000-tal Procentuell fördelning: procent Lathund om jämställdhet” gavs ut för första gången 1984 och ges nu ut vartannat år. I den här upplagan finns, liksom tidigare, lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden.

Jämställdhet statistik scb

Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Den visar situationen för …

Jämställdhet statistik scb

6 926. 13 590. 987. 1 737.

Målet är att all statistik som relaterar till indi­ vider ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-07-09 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Tabell 2.24 - Sysselsatta föräldrar i åldern 20-64 år med hemmavarande barn efter yngsta barnets ålder och arbetstidens längd. År 2018 - 2019 SCB: Långt kvar till jämställdhet. men SCB:s färska statistik ger stöd för att Sverige fortfarande har mycket kvar innan män och kvinnor är jämställda.
Kvibergs klatterklubb

Jämställdhet statistik scb

Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var vi fortfarande står och stampar. För männen var motsvarande andelar 90% respektive 84%, • I jämställda yrken arbetade 1970 7% av alla förvärvsarbetande kvinnor och 4% av alla förvärvsarbetande män. 1990 var motsvarande andel 9% tor både kvinnor och män.

30 år med statistik om jämställdhet. Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män.
Securitas umeå parkering

billigaste halkbana stockholm
drogterapeut härnösand
produktionsledning liu
enligt engelska
gentiana violett

Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-12-15 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Antal (osäkerhetstal): antal Könsfördelning: procent

Temaområde om jämställdhet. Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål.


Atex markning
jobb turism göteborg

18 jun 2020 I rapporten ”På tal om kvinnor och män” presenterar SCB statistik på flera födda kvinnor, både när det gäller jämställdhet och arbetsmarknad.

Källa: SCB, Befolkningsstatistik.