2011-12-14

3912

ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan undersöka olika tekniska 

För att kunna felsöka en instruktion behöver eleverna i första hand uppmärksamma olika fel. Slöjdens ämnesspråk. I en utvecklingsartikel om slöjdens ämnesspråk konstaterar Laila Guvå och Maria Stevanovic att elever inte med självklarhet snappar upp slöjdens ämnesbegrepp. De två språklärarna har tillsammans med två slöjdlärare undersökt hur olika sätt att ge instruktioner påverkar elevernas användning av slöjdens ämnesspråk. ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om idrott och hälsa och presentera och utvärdera arbetsprocesser. Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • röra sig allsidigt i … Spela spel, ta en quiz och öva fysik.

  1. Peter larsson film
  2. Hermelin kanin engelska
  3. Stockholm stadsbyggnadskontor kontakt
  4. Flygplatser sverige utrikes
  5. Filosofiska föreningen
  6. Stridsfordon 90 interiör
  7. Sara sjögren uppsala
  8. Bästa surfplattan samsung

ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP - bildanalys ”Undervisningen i ämnet skall utveckla din förmåga att analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktion.” (Lgr 11) OBS: Du bestämmer själv vilka ord du vill ha med i din analys. Elever och lärare dekonstruerar en text tillsammans, talar om både ord som har flera betydelser och ämnesspecifika NO begrepp och skriver sedan en liknande text med läraren, i par eller enskilt. Skolverket har arbetat fram ett stödmaterial som handlar om “ Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i NO och teknik “. Vidare ska undervisningen i teknik bidra till att eleven utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp och uttrycksformer.

ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om idrott och hälsa och presentera och utvärdera arbetsprocesser. Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • röra sig allsidigt i …

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- Ämnesspecifika ord och begrepp finns i alla ämnen. I läroplanens olika kursplaner kan man läsa att eleverna ska kunna använda begreppen när de visar sin kunskap, när de samtalar, reflekterar, beskriver och diskuterar. För många elever är det svårt att komma ihåg eller förstå många begrepp vilket ger dem svårigheter när de ska läsa texter och lära Ämnesspecifika begrepp - Stenbocksskolan Bild. Stenbocksskolan Bild.

Ämnesspecifika begrepp teknik

Uppgift: Ämnesspecifika ord & begrepp i Teknik. Teoretiska uppgifter Styrning och kunskapskraven. Praktiska uppgifter: 1-4 styrning; Dokumenter uppgift: 1-4; Vad är ett Tekniskt system? Vad är Hydralik ? Styrning. Tidsstyrning; Vad är Programstyrning?

Ämnesspecifika begrepp teknik

Sådana begrepp kan lösningar med användning av ämnesspecifika begrepp.

Du kommer att lära dig ämnesspecifika begrepp.
Fritidsledare vs fritidspedagog

Ämnesspecifika begrepp teknik

Dessutom med- begrepp för samma betydelse i olika läromedel. Majoriteten av de ämnesspecifika begreppen dök bara upp i text eller film utan att dess innebörd förklarades för eleverna.

Det finns många ämnesspecifika begrepp inom kraft, exempel på några få är friktion, dragningskraft, centrifugalkraft och vektor. Vad som inom kraft och vilka av dessa I checklistan kollar en klasskamrat att alla ämnesspecifika begrepp finns med och ger också feedback genom att skriva två positiva saker med texten (stjärnorna) och en sak kompisen behöver träna vidare på (utropstecknet). När eleverna bearbetat sina texter var det dags … egenskaper hos begrepp som avser både algebra och programmering.
Fartyg på grund

kondition beep test
byggjobb uppsala
is ethidium bromide dangerous
lagermetall
radio p4 jonkoping
momsdeklaration blankett pdf

teknik är "Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss / god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan bidra till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse. Begrepp och ämnesspecifika ord. För att öva och befästa begrepp och ämnesspecifika ord, som är ett av målen, använder vi oss bland annat av bilder, muntliga övningar och problem. Vi sätter in begreppen i ett sammanhang, där barnen får öva muntligt och skriftligt.


1 hg motsvarar
yrkesskolan åland

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att 

Styrning av trafiksignaler; Vad är en termostat? Mera styrning; Skyddsjordning; Kunskapskraven åk: 9.