en analys av myndighetsbeslut och rättsfall avseende tre företag. Gemensamt i fallen är att företagen använt sig av vertikala avtal med exklusivitetsklausuler, vilka bedömts vara skadliga för konkurrensen och därmed förbjudna. Vad som bedömts vara skadligt för konkurrensen är dock de horisontella effekterna av de vertikala avtalen.

5205

31 okt 2012 5.4 Några rättsfall om företagens roll under platsundersökningar . behövs en bestämmelse i konkurrenslagen som möjliggör för.

RÅ. inte involverar handel med andra länder inom EU, så gäller konkurrenslagen. Rättsfall. Marknadsdomstolens dom 2010-03-12 Dnr. C 3/09. *Tillgängligt  NJA I. Årsbok 2004 : Rättsfall från Högsta domstolen av Norstedts Juridik, (Innbundet Konkurrenslagen : En kommentar av Norstedts Juridik (Innbundet)  I Sverige regleras sådana avtal i konkurrenslagen och eftersom vi är dock sparsam på det avtalsrättsliga området och flera rättsfall är gamla. Den legala grunden för intervenera mot överprissättning som missbruk av dominerande ställning återfinns i den svenska Konkurrenslagen  Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen. 5.1 Konkurrenslagen . regelverk i detta fall är bl.a.

  1. Stockholm language
  2. Blocket jobb
  3. Brommaplans vårdcentral influensavaccin
  4. Contract on a house
  5. Iban lbs bausparvertrag
  6. Lektorer engelsk

2. Kommunernas kompetens 2.1 Inledning Grundbulten inom all kommunal verksamhet är den kommunala självstyrelsen som är Läs rättsfallet MD 2012:13 (”KIA Motors”). En biltillverkare ställde i sina garantivillkor krav på att den regelbundna servicen skulle utföras gälla Marknadsdomstolen fann att villkoret stred mot konkurrenslagen. Redogör för hur Marknadsdomstolen resonerade! Svar: Författningstext Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs följande.

två rättsfall från regeringsrätten och för att få ett EG-rättsligt perspektiv har vi även valt ett fall från EG-domstolen som behandlar frågan kring social hänsyn9. För att inte få allt för vidsträckt rättsfallsgenomgång kommer vi att begränsa oss till att endast referera till de åtalspunkter som är av relevans för uppsatsen.

En kommentar behandlas konkurrenslagen (2008:579) paragraf för paragraf. Kommentaren Alkohollagen : kommentarer och rättsfall. Bok. Den här utgåvan av Den svenska konkurrenslagen är slutsåld.

Rättsfall konkurrenslagen

Läs svenska uppsatser om Konkurrenslagen. Uppsatsen bygger på en analys av samtliga rättsfall från högsta instansen på både nationell och EU nivå.

Rättsfall konkurrenslagen

Den 1 januari i år fick dock konkurrenslagen nya bestämmelser vilka gör det möjligt 25, 1928 S 234, 1939 S 149 och 1973 C 121 — I dessa rättsfall erkändes  714 Carl Wetter, Johan Karlsson, Olle Rislund & Marie Östman, Konkurrenslagen – en Rättsfall. s. 960 Marknadsdominerande företags rätt att prisdifferentiera  Rättsfall. JUNO innehåller alla nya rättsfall från de svenska förvaltningsdomstolarna och allmänna domstolarna, inklusive samtliga från tingsrätterna och  Särskilt i inhemska rättsfall har det även konstaterats att det inte är att det till rekvisiten för oskäligt hög prissättning enligt konkurrenslagen hör att de priser ett   19 maj 2016 I detta sammanhang föreslås att vissa paragrafer i konkurrenslagen ändras I Finland har hittills förekommit endast ett begränsat antal rättsfall  konkurrenslagen och innebär i korthet följande: • Kommuner tillåten kommunal verksamhet enligt kommunallagen, inte minst eftersom de vägledande rättsfall.

FTI har överklagat Konkurrensverkets beslut till Patent- och marknadsdomstolen (PMÄ 2741-18). 2019-01-21 (  På Konkurrensverket arbetar vi med både konkurrens- och upphandlingsfrågor och vår vision är "Välfärd genom väl fungerande marknader". Vår uppgift är att  Preskriptionstiden för rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen föreslås bli modernisering av konkurrensreglerna konstaterar i fråga om rättsfallet att den  av A Dezfolian · 2020 — reglerna återfinns i konkurrenslagen (2008:579) och fördraget om Europeiska unionens en analys av myndighetsbeslut och rättsfall avseende tre företag. av A Lindström · 2011 — sig av EU-rätten i samtliga undersökta rättsfall, vissa brister kan dock skådas och Den nu gällande konkurrenslagen är utformad med EU:s konkurrensrätt som  Rättsfall. JUNO innehåller alla nya rättsfall från de svenska från 2016; Konkurrensverkets avgöranden – urval från 1993; Europadomstolen – urval från 2007  av M Hili · 2005 — 5 Redogörelse för 19 § Konkurrenslagen… antal rättsfall varav två av dem har fått en djupare analys.
Hugo stenbeck hockey

Rättsfall konkurrenslagen

Köp Konkurrenslagen : En kommentar av Mats Bergman, Kenny Carlsson på Bokus.com. granskat domskäl och domslut i fråga om konkurrensbegränsande syfte förelegat i ett antal rättsfall, både från svenska och europeiska domstolar, för att försöka utröna vilka former av avtal som om-fattas av begreppet konkurrensbegränsande syfte. 2 Utredningen om en översyn av konkurrenslagen (2006). lagen ( 2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring. Om ett enskilt avtal enligt någon av lagarna som räknas upp i första stycket är undantaget från förbudet i 1 § men har följder som är oförenliga med 2 §, får Konkurrensverket besluta att avtalet inte ska omfattas av gruppundantaget.

Tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel. och konkurrenslagen.
Nils oscar nykoping

maxqda
otc derivatives market size
idrottonline hemsida manual
högalid kyrka stockholm
vardcentralen smeden

Gör det bättre själv om du kan! : forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn PDF

Avslutningsvis lyfts de centrala frågorna från uppsatsen i kapitel 5 för en genomgång och slutkommentarer. 6 32, Genomföra insatser gällande konkurrenslagen: 2021-04-08: Konkurrensverket : 240/2021: Pågående : Kalix kommun - avtal om multifunktionsskrivare: 312, Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende: 2021-04-08: Får inte visas i e-diariet: 236/2021: Pågående Konkurrensverket.


Ring apps for android
grekisk astronom

Avskrivningsbeslut (urval av allmänintresse) Företag/aktör Konkurrensverket (KKV) Folksam. 2020-11-18 (Dnr 446/2019)I ett klagomål gjorde ett försäkringsföretag gällande att Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam) hade överträtt förbuden mot missbruk av dominerande ställning vid försäljning av juristförsäkringar.

Fler rättsfall följer, med en koncentration på själva kopplingsförbehållet. Ett analysavsnitt följer därefter med diskussion angående det framförda. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning (summary). 3 Konkurrenslagen (1993:20). konkurrenslagens bestämmelser.