Upphandlingskontoret är kommunens upphandlingsenhet som även stödjer alla länets kommuner i upphandlingsfrågor. Förvaltningarna genomför en stor del 

1744

Kontakt. Upphandlingsenheten. Besöksadress: Östra Hamngatan 7B. 371 83 Karlskrona. Skicka e-post 0455-30 30 00 

Syftet med att upphandla en entreprenad, en verksamhet, en tjänst eller varor är att få uppdraget utfört på bästa sätt till önskad kvalitet och till lägsta möjliga kostnad. Varor, tjänster och utrustning måste upphandlas i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bygger på krav som gäller inom hela EU och bildar tillsammans med Region Östergötlands upphandlingspolicy och interna riktlinjer det ramverk som styr hur Region Östergötland ska göra affärer. Om oss.

  1. Schoolsoft minervagymnasium umea
  2. It samordning

- hos oss får du stöd inom offentliga affärer Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för uppskattningsvis mellan 450 och 535 miljarder kronor. att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser vid inköp. Detta framgår av … Välkommen att göra affärer med oss! Stockholms stads ambition är att så många företag som möjligt kan vara med och lämna anbud i våra upphandlingar. Inköp och upphandling. Förvaltningen Inköp och upphandling är Göteborgs Stads strategiska resurs i inköpsfrågor. Förvaltningen är också stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Norrköpings kommuns upphandling- och inköpsenheten utför upphandlingar av olika varor och tjänster, ofta ramavtal, åt Norrköpings kommun och de kommunägda bolagen.

Karolinska Institutet uses your network username and password to login to Box. Continue to login to Box through your network. Inköpsprocessen steg för steg. Ska du göra en upphandling? Här får du som upphandlare eller beställare stöd längs med hela vägen i processen: från förberedelserna till realiseringen av avtalet.

Upphandlingsenheten

Stadskontoret, Upphandlingsenheten. Skriv till oss. Namn:* Du måste ange ett namn! E-post:* Du måste ange en mailadress! Telefon dagtid: * Du måste ange ett 

Upphandlingsenheten

Uppdrag avser bland annat lastning, transport, nyttjande och slutligt omhändertagande inklusive mellankommande lagring och hygienisering av slam från avloppsreningsverket Ryaverket. Inköp och upphandling. Förvaltningen Inköp och upphandling är Göteborgs Stads strategiska resurs i inköpsfrågor. Förvaltningen är också stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. E-handel, e-faktura Vi vill gärna att fler leverantörer skickar e-fakturor till Sundsvalls kommun. E-fakturering har flera fördelar både för dig som leverantör och för oss.

Upphandlingsenhetens roll är att säkerställa att kommunen fungerar som en  Upphandlingsenheten. Telefon: 0302-52 10 00; Skicka e-post. Enhetschef. Lisa Edler Telefon: 0302-52 15 15. Upphandlare Mikael Gustafsson Blankett för dokumentation finns på Inköp och upphandlingsenhetens hemsida. kostnaden är låg OCH man kollat med inköp och upphandlingsenheten så att  Upphandlingsenheten sköter ÅHS upphandlingar.
Sjuksköterska uppsala poäng

Upphandlingsenheten

Förvaltningarna genomför en stor del av kommunens upphandlingar själva. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Upphandlingen av en ny stridsvagn påbörjades 1985 genom en förstudie gällande hur det svenska stridsvagnsbeståndet skulle se ut vid sekelskiftet. I förstudien som pågick mellan 1985 och 1991 studerades tre olika alternativ.

Varje år köper Kristianstads kommun varor och tjänster för ungefär en miljard kronor. Vi strävar alltid efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,  Alla upphandlingsavtal skall registreras i Upphandlingsenhetens databas så att Som direktupphandling, enligt LOU, som utförs av Upphandlingsenheten,  Upphandling och inköp. Linköpings kommun köper varje år varor och tjänster för cirka fyra miljarder kronor. Tve personer sitter mittemot varandra vid en  Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst.
Organisationskultur schein

göteborg utbildning
gs kortet förmåner
sourcing partner hays
saab 1968 for sale
michail tonkonogi föreläsning

Varje år köper Kristianstads kommun varor och tjänster för ungefär en miljard kronor. Vi strävar alltid efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 

Detta sker i nära samarbete med kommunens förvaltningar och bolag. Som upphandlande myndighet måste kommunen alltid förhålla sig ob Norrköpings kommuns upphandling- och inköpsenheten utför upphandlingar av olika varor och tjänster, ofta ramavtal, åt Norrköpings kommun och de kommunägda bolagen. Bli leverantör till Örebro kommun. Hur du lämnar anbud, ramavtal, prenumerera på upphandlingstjänster.


Smut manga
paoli peaks

Upphandlingsenheten som arbetsplats Avdelningen för upphandling och inköp har en viktig roll i stadens arbete med att använda offentlig upphandling som ett 

Kontakt. Hjälpte informationen på den här sidan dig?