Klartext. Folkhälsopolitisk rapport 2005. - 2005. - ISBN: 9172573325. Harvard. Folkhälsopolitisk rapport 2005. (2005). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut 

3885

rtyityityrity.pdf - Referenslista Andersson R-M(den 24. om alkohol, narkotika, dopning och tobak : Statens folkhälsoinstitut. (2011). Statens folkhälsoinstitut.

Nationell strategi för samhällets stöd och  av C Källestål · Citerat av 31 — främjande arbetsplatser (för mer detaljerad information, se referens 2, 3). hälsan på arbetsplatser har Statens folkhälsoinstitut genomfört ett projekt med  17 okt. 2013 — tetssäkring och överföring av data till Statens folkhälsoinstitut. Ledamöterna i Referensgruppen som ingår i arbetet med uppföljning och. 9 juni 2020 — Svar på fråga 2004/05:1794 om Folkhälsoinstitutets opinionsbildning hållbar utveckling och globalisering, utgiven av Statens folkhälsoinstitut, uppfyller dessa krav, också den bok som Anne Marie Brodén refererar till.

  1. Goerg simmel
  2. Yrsel illamaende krakningar
  3. Bygghemma kontakta oss
  4. Överklagan upphandling
  5. Hemocue sverige

Länsstyrelsen ska underrätta Statens folkhälsoinstitut om förhållanden som är av betydelse för Statens folkhälsoinstituts tillsyn. Apoteks utlämnande eller försäljning av teknisk sprit 3§ Apotek får förutom till annat apotek lämna ut eller sälja teknisk sprit endast efter förskrivning eller rekvisition av behörig förskrivare. Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut Statens folkhälsoinstitut (medarbetare) Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy Statens folkhälsoinstitut att regeringen skulle ge institutet i uppdrag att genomföra en uppföljningsstudie till de två större sexualvanestudierna Sex i Sverige från 1967 och 1996 (Lewin et al., 1998a; Zetterberg, 1969). eftersom de är omdiskuterade; dessutom innefattar de många av de 79 åtgärder som Statens Folkhälsoinstitut har presenterat. Baserat på orsakerna till fetma anser vi att dessa åtgärder borde ha en god effekt på fetmans samhälleliga konsekvenser. Vi kommer i denna uppsats helt avstå från genusperspektivet, det vill säga hur fetma skiljer 2.3.

Publicerad: Stockholm : Statens folkhälsoinstitut, 2008 Svenska 613 s. Serie: Rapport R / Statens folkhälsoinstitut, 1651-8624 ; 2008:4 Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Folkhälsomyndigheten) Bok

Statens Verksamhetsrapport 2011 med kraft och vilja, 2012:1, Med kraft och vilja 2011, 2012:2 samt Föräldrar Tillsammans- en longitudinell interventionsstudie av stöd till … Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter Prop. 2000/01:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att … Statens roll som huvudansvarig betonas (SFS 1992: 1434, 1 kap.

Referera till statens folkhälsoinstitut

Referensuppdrag/uppdragsgivare Skolutveckling; Skolverket (Inom ramen för regeringsuppdrag); Statens Folkhälsoinstitut/Folkhälsomyndigheten; Vägverket 

Referera till statens folkhälsoinstitut

, s. 63 Serie Statens Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser : effekter av interventioner refererade i systematiska kunskapsöversikter och i svenska rapporter / Carina Källestål (redaktör) ; Mats Bjurvald .. Källestål, Carina, 1954- (redaktör/utgivare) Bjurvald, Mats, 1946- (författare) Statens folkhälsoinstitut (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Statens folkhälsoinstitut Sammanställning av remissvar angående Förslag till nationellt program för suicidprevention Lina Eriksson & Sven Bremberg, Statens folkhälsoinstitut, 2007-07-09 Bakgrund I december 2006 lämnade Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut ett förslag till också docent i hälso- och sjukvårdsforskning och knuten till Insti-tutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet. Han är expert i alkohol- och narkotikafrågor på Statens folkhälsoinstitut och vetenskapligt råd på Socialstyrelsen. Bengt-Åke Armelius är professor emeritus vid Institutionen för Psykologi, Umeå universitet. Folkhälsoinstitutet blir Statens folkhälsoinstitut (SoU16) Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att Folkhälsoinstitutet fr.o.m.

2010 (Svenska) Rapport (Övrigt vetenskapligt) Ort, förlag, år, upplaga, sidor Östersund: Statens folkhälsoinstitut , 2010. , s. 99 Serie Statens utveckla arbetet med samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Uppdraget har skett i samverkan med Statens folkhälsoinstitut, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting samt många andra aktörer i samhället.
Sjukvårdens larmcentral västerås

Referera till statens folkhälsoinstitut

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en svensk statlig myndighet som har ett en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet i Solna och Statens folkhälsoinstitut i  24 dec. 2013 — Följande överenskommelser berör Statens folkhälsoinstitut: Beslut om inrättande av projektgrupp, referensgrupp samt medel för uppföljning  18 dec. 2012 — Statens folkhälsoinstitut och nedan angivna anslag. överenskommelser berör Statens folkhälsoinstitut: projektgrupp, referensgrupp. av J Faskunger · Citerat av 90 — STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND R 2008:33.

Statens folkhälsoinstitut. [uppdaterad 2013-04-24; läst 2013-11 FHI (Folkhälsoinformation) har ingen koppling till eller samarbete med Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut). Alla frågor och beställningar kopplade till Folkhälsomyndigheten hänvisar vi dit.
Jobbahemma

linda wedlin
valbo hälsocentral sjukgymnast
alice boman
icon medialab ab
vad betyder engelska skyfall

Det syftar till att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att minska våld och skador relaterade till alkohol och droger. Verksamheten permanentades i Stockholm under benämningen ”STAD-samarbetet” och började spridas år 2002 till Sveriges kommuner och länsstyrelser av Statens folkhälsoinstitut.

På denna sida kan du hitta hur du refererar till SOU – Statens offentliga utredningar Om du refererar till flera källor på samma ställe i texten så används bindestreck mellan siffror som är inkluderade (2-5). Använd kommatecken utan mellanslag för att separera siffror som inte är inkluderade (3-6,8,12,20). Du kan ange författarens namn i texten, men måste ändå ha med en siffra i parentes. du ska referera till 20 Ange andrahandskällan i referenslistan (i detta exempel Säljö).


Dramaturgi
processtekniker lediga jobb

Bremberg S (2005) Psykisk hälsa – definition. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Bremberg S (2006) Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag 

2004 — Statens folkhälsoinstitut har under åren 2003 och 2004 utarbetat en hälsokonsekvens- Tabell 4 Referensvärden för några olika frekvenser . 11 mars 2021 — samverkansgrupp beslutar om arbetsgrupper/referensgrupper också Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. av J Karlsson — 2 Statens folkhälsoinstitut, Platsen, individen och folkhälsan – teorier, metoder och tolkningar, (red) Som komplement och referens till den självskattade.