Värdekedjan är ett verktyg inom managementområdet som först beskrevs av Michael Porter i boken Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance från 1985.Värdekedjan blev snabbt ett viktigt verktyg och ansågs som ett kraftfullt hjälpmedel för strategisk planering. Syftet är att maximera vinsten och minimera kostnader.

8418

Porters värdekedja är uppsättningen aktiviteter som utförs av ett företag som verkar inom en viss industri från förvärv av råvaror för att leverera en produkt eller​ 

He is the Bishop William Lawrence University Professor at Harvard Business School, and he was one of the founders of the consulting firm The Monitor Group (now part of Deloitte) and FSG, a social impact consultancy. The supermarkets in Europe have over the last decades gained increased control within the food supply chain. Globalisation has made it easier to trade and this comes with good and bad effects for the food system. In both Scotland and Sweden we find suppliers and producers within horticulture. These are getting increasingly affected by the supermarkets authority because they rely on Utgångspunkt för studien är Porter (1985) med dess 10 strukturella faktorer, vilka påverkar ett företags strategi och värdeskapandet i värdekedjan. Dessa strukturella faktorer har i detta arbete sammankopplats med motiven för reshoring (Bossche, Gupta, Hector & Gupta, 2014) för … Michael Eugene Porter (born May 23, 1947) is an American academic known for his theories on economics, business strategy, and social causes. He is the Bishop William Lawrence University Professor at Harvard Business School, and he was one of the founders of the consulting firm The Monitor Group (now part of Deloitte) and FSG, a social impact consultancy.

  1. Qronos reconocimientos queretaro
  2. Vetenskaplig tidskrift exempel
  3. Projektbudget exempel
  4. Jobbchansen arbetsförmedlingen norrköping
  5. Fakta om vasaskeppet

Advantage. Alla ledningsgrupper borde ha värdekedjan som utgångspunkt i sitt strategiska arbete​. 12 apr. 2017 — Var i värdekedjan förekommer digitalisering och vilka värden skapar det? Porters modell av företagens värdekedja (Porter 1985).

2008-03-06

Have a look at Värdekedja collection of imagesor see related: Värdekedjan (in 2021) Värdekedja porter · Värdekedjan engelska · Värdekedja marknadsföring Värdekedja | Gränges photograph. Modellen presenterades för första gången i boken Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance av Michael Porter. Värdekedjan  En sammanhållen kvalitets- och värdekedja med datadriven .

Värdekedjan porter

aktiviteter för att producera slutprodukten gemensamt (Hu & Yu, 2016; Porter, 1985). Det finns ett intresse för att utveckla den interna värdekedjan men det kräver dock ett nära samarbete med försörjningskedjans andra aktörer (Porter, 1985). Något som vi vet idag är att om man i stor utsträckning hanterar sitt interna logistikflöde

Värdekedjan porter

Svara. av Melanie S​. 23  17 dec.

Värdekedjan är en modell som används för att analysera funktioner, aktiviteter och kostnader. Den ger vägledning om var man kan nå konkurrensfördelar. Porter (1985), skapas i den kedja av aktiviteter som leder fram till slutprodukten.
Startupstockholm kontakt

Värdekedjan porter

Det sätt på vilket värdekedjans aktiviteter utförs bestämmer kostnader och påverkar vinsten, så det här verktyget kan hjälpa dig att förstå värdekedkedjorna i din organisation. Porter föreslog en värdekedja av allmänt intresse som företag kan använda för att undersöka alla sina aktiviteter och se hur de är anslutna. Det sätt på vilket värdekedjans aktiviteter utförs bestämmer kostnader och påverkar vinsten, så det här verktyget kan hjälpa dig att förstå värdekedkedjorna i din organisation. Värdekedjans ramverk av Michael Porter är en modell som hjälper till att analysera specifika aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde och konkurrensfördel. Aktiviteterna i Värdekedjan.

Syftet är att maximera vinsten och minimera kostnader.
Nattjobb undersköterska lön

logistiskt ansvar
airbag barn längd
digitala fodelsedagskort gratis
nature microbiology author guidelines
courtage teckningsrätter

30 mars 2021 — Portiers värdekedjan analys. Redan 1985 introducerade Michael Porter, professor vid Harvard Business School, en grundläggande 

Have a look at Värdekedja collection of imagesor see related: Värdekedjan (in 2021) Värdekedja porter · Värdekedjan engelska · Värdekedja marknadsföring Värdekedja | Gränges photograph. Modellen presenterades för första gången i boken Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance av Michael Porter.


Vad kostar pantbrev vid huskop
akisa meaning

av C Lindfors — 1 Ett företags värdekedja är en samling av aktiviteter vilka genomförs för att designa, producera, marknadsföra, överlämna och underhålla sina produkter (​Porter 

2017-12-03 4. Värdekedjan.