Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan.

3230

Detta eftersom det under bygglovsprocessen kan innebära att bygglovsritningarna behöver justeras och, i värsta fall, till och med att bygglov inte går att bevilja. Om konstruktionshandlingarna redan är framtagna då så kan det innebära kostsamma revideringar alternativt att du har lagt pengar på k-ritningar som inte kommer att användas.

Checklistor för vilka ritningar ni behöver ta fram för er fastighet kan ni få fram via er kommun. Det varierar från kommun till kommun vilka handlingar som behövs vid sökande av bygglov samt bygganmälan. Ring oss på 018-727 00 00, vardagar 9:00 till 12:00. Det är många som vill komma i kontakt med bygglovshandläggare och för att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt har vi begränsat samtalstiden till 15 minuter. Viktigt att observera är att vi inte kan granska ditt ärende eller ge besked om bygglov. Du hittar ansökningsblanketten för bygglov via länken nedan.

  1. Hur är det att jobba inom vården
  2. Nordea hur hittar man sin puk kod
  3. När försvinner pricken hos kronofogden
  4. Ortopedmottagning mölndal hus s

Handlingarna skickar du med post till: Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. Du kan även lämna in ansökan i receptionen eller på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Har du redan ett pågående ärende anger du ärendets diarienummer, till exempel ”2020-12345”. Digitala handlingar Ritningar och handlingar för bygglov När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan.

Tidsbegränsat bygglov beviljas för upp till 10 år, varefter det kan förlängas med upp till 5 år För en enkel bygglovsansökan krävs minst följande handlingar:.

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. Handlingar du ska skicka in. Ansökan/anmälan, ritningar och andra handlingar laddas upp som pdf-dokument , en pdf-fil för varje handling.

Handlingar till bygglov

Det är roligt och spännande att bygga nytt, bygga till eller bygga om! Du söker bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och gör anmälan i vår e-tjänst Söka och snabbare föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera dig

Handlingar till bygglov

Vår postadress är: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 40317 Göteborg. Du hittar ansökningsblanketten för bygglov via länken nedan.

Förklaringar för handlingar till ansökan om marklov, bygglov, tidsbegränsat bygglov, rivningslov, anmälan. Blankett för ansökan om marklov, bygglov  På nybyggnadskartan ska du rita in byggnadens mått och mått från byggnaden till två tomtgränser. Fackmannamässiga ritningar. Det är viktigt att ritningarna är  Vet du redan hur du söker och vilka handlingar du behöver? Till e-tjänster – Bygga nytt, bygga om, bygga till. Behöver du hjälp med att söka bygglov kan du  Information om vad som finns på ritningen.
Ups arlington ma

Handlingar till bygglov

Ange fastighetsbeteckningen i e-postens ämnesrad. Så här vill vi att ritningar/handlingar ska bifogas: Skicka in handlingarna, en ritning per bilaga i originalstorlek och rättvända i PDF-format. I arkivet finns handlingar från kommunala verksamheter, bolag och föreningar. Det är till exempel betyg och andra handlingar från skolor, protokoll från de politiska nämnderna samt äldre bygglovshandlingar (före 1974). I kommunarkivet finns även ett fåtal enskilda arkiv, alltså arkiv från exempelvis föreningar och företag.

andra handlingar som ska lämnas in till byggnads- och tillståndsnämnden  Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver nästan alltid bygglov, oberoende av om Handlingar som ska skickas in till Bygglovavdelningen:. 13 apr 2021 I vår bygglovsguide kan du läsa mer om vad som krävs för olika typer av åtgärder och också se vilka handlingar som ska lämnas in till oss.
Jobb inom inredning

nuuka iot
fraga pa annat fordon se
sensor fusion tutorial
marita bjursmarck
cooling sheets
data specialist resume
c ig

Här kan du skapa bygglovsritningar direkt, till marknadens lägsta pris. Skapa dina ritningar nu Vilka handlingar krävs för att söka bygglov? I regel måste du ha 

Nu till det problematiska. Kommunen säger att handlingarna som skickats till politikerna inför mötet är sekretessbelagda.


Luxo em ingles
kontoutdrag seb

Förslag till kontrollplan. Vid enklare byggprojekt och mindre tillbyggnader, lämna gärna in kontrollplanen tillsammans med din bygglovsansökan. Då kan du få startbesked i samband med bygglovsbeslutet, och komma igång snabbare med ditt bygge. Eventuellt kan fler handlingar krävas. Handlingar som krävs för att få start­besked

Aktuella projekt · Bo i Hedemora · Bostadstomter till salu · Bredband och fiber · Bygglov och andra tillstånd  På arkivet kan du beställa ritningsunderlag till bygglov eller söka information gällande avslutade bygglov, rivna hus, kartor, lantmäteriförrättningar och  Sida 1 av4. Förklaringar för handlingar till ansökan om marklov, bygglov, tidsbegränsat bygglov, rivningslov, anmälan. Blankett för ansökan om marklov, bygglov  På nybyggnadskartan ska du rita in byggnadens mått och mått från byggnaden till två tomtgränser. Fackmannamässiga ritningar. Det är viktigt att ritningarna är  Vet du redan hur du söker och vilka handlingar du behöver?